Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 22, tekst A: Tiberius Gracchus spreekt tot het volk

1 "Burgers!
Ik heb onlangs een tocht door Italië gemaakt. Ik zag tijdens mijn reis
veel verlaten stukken grond en veel onbebouwde akkers.
Ik zag veel grote landgoederen die bloeiden, in welke veel slaven werkten.
5 Jullie huizen op het land werden door vreemde meesters bewoond.
Jullie akkers werden door vreemde slaven bebouwd.
Beesten, die in Italië zwerven, hebben de woonplaatsen en hun holen,
maar jullie, die voor Italië streden, zijn uit jullie akkers verdreven.
Met jullie vrouwen en kinderen zwerven jullie door Italië en slapen onder de blote hemel.
10 Hoewel jullie meesters van de wereld worden genoemd is geen enkele aardkluit van jullie.
Jullie verdedigen in de oorlog luxe en rijkdom van anderen, niet die van jullie.
Hoelang zullen jullie akkers worden bebouwd door andere slaven?
Hoelang zullen jullie door honger worden gekweld?
Hoelang zal dit vreselijke leven door jullie verdragen worden?
15 Ik zal een akkerwet indienen.
Ik geef jullie landgoederen en akkers terug.
Jullie leven zal een Romeinse man waardig zijn.
Kies daarom mij, Tiberius Gracchus, tot volkstribuun!"