Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 21, tekst B

Gnaeus Lentulus zag, toen hij op zijn paard uit de strijd vluchtte, de consul afgemat
door wonden zittend op een rots. Terwijl hij van zijn paard afstapte, zei hij:
‘Lucius Aemilius, neem dit paard, zolang als er [nog] iets aan krachten voor jou over is. Ik zal je optillen en beschermen. Ook zonder de dood van een consul zullen er
5 genoeg tranen en rouw zijn.’ De consul antwoordde: ‘Gnaeus Lentulus, voor mij is
er geen hoop op redding: nooit zal ik mijn soldaten verlaten en uit de strijd wegvluchten.
Maar jij, vlucht weg, zolang als je [nog] kunt! Bericht aan de senaat dat Hannibal
het gehele Romeinse leger heeft overwonnen; dat ik onschuldig aan deze nederlaag ben
geweest. Hannibal zal spoedig voor de poorten aanwezig zijn. Daarom zullen
10 de Romeinen de stad moeten versterken, voordat hij als overwinnaar komt. Bericht
aan Quintus Fabius dat ik volgens zijn voorschriften zowel tot nu toe heb geleefd als sterf.'
Terwijl zij dit zeiden, overrompelde hen eerst een menigte van vluchtenden, vervolgens
de ruiterij van de vijanden. De vijanden die niet wisten dat de man die op de rots zat
de consul was, hebben Aemilius Paulus met vele pijlen (werpspiezen) gedood.
15 Lentulus werd onder het tumult door zijn paard weggesleurd.