Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 20, tekst A

'Ik ben niet als overloper, maar als vriend en gast naar jullie gekomen. Omdat er voor
jullie geen enkele hoop op hulp van de Romeinen is en jullie zelf de muren niet kunnen
verdedigen, breng ik naar jullie vrede. Dit zijn de voorwaarden van de vrede:
De stad, die al grotendeels verwoest is, ontneemt Hannibal (aan) jullie,
maar de akkers laat hij aan jullie over. Hij zal een plaats aanwijzen, waar jullie
een nieuwe stad kunnen bouwen. Hij beveelt jullie al het goud en zilver,
het persoonlijke en (dat) van de staat, bij hem bij elkaar te brengen. Als jullie
ongewapend vanaf Saguntum willen weggaan, redt Hannibal jullie lichamen
en (die) van jullie echtgenoten en kinderen.' Na zijn woorden hebben de voornaamsten
de vergadering verlaten en al het zilver en goud op het forum bij elkaar gebracht.
Nadat zij snel een vuur hadden aangestoken, hebben ze eerst al het zilver en goud,
vervolgens zichzelf met hun echtgenoten en kinderen in het vuur geworpen.
Terwijl de burgers huiver(d)en, maakte een ander rumoer hen bang: een toren was
naar voren gevallen en via de puinhoop leidde Hannibal zijn leger de stad in.
Hij beval de soldaten om alle volwassen mannen te doden.
Wie had hij van hen kunnen sparen, die liever wilden sterven dan zich overgeven?