Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 18. toetstekst

Tussen de gijzelaars was een meisje, die Cloelia heette.
Deze maagd Cloelia had veel moed.
Op een zekere nacht misleide ze de wachtpost, ging stiekem weg uit het kamp, en zwom samen met andere maagden snel de rivier de Tiber over.
De volgende dag, zodra Porsenna hoorde dat Cloelia gevlucht was, zond hij gezanten naar Rome.
Zodra de gezanten het senaatsgebouw binnenkwamen, zeiden ze: Romeinen, koning Porsenna zond ons.
Cloelia vluchtte weg uit het kamp als gijzelaar.
De romeinen lieten Cloelia tegen hun zin in terugkeren naar het vijandig kamp.
Korte tijd later riep Porsenna haar bij zich en zei:
Cloelia, jij bedroog mij als gijzelaar; maar omdat je een roekeloze en dappere maagd bent,
Sta ik jou toe om enkele gijzelaars uit te kiezen en samen met hen naar Rome terug te keren.
Wie verlang je uit te kiezen?
Het gerucht gaat dat ze heeft gezegd dat ze samen met jongens naar Rome wilde terugkeren,
omdat deze het meest kwetsbaar waren.