Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 2

Hoofdstuk 18, toets: Cloelia,een moedig meisje

1. Onder de gijzelaars was een meisje, wiens naam Cloelia was.
Deze Cloelia was een meisje met grote moed. Een zekere nacht misleidde zij de
wachtposten, ging heimelijk weg uit het kamp, zwom snel de rivier de Tiber over samen met
andere meisjes. De volgende dag zond Porsenna, zodra hij had gehoord dat Cloelia was gevlucht,
gezanten naar Rome. Zodra de gezanten de curia binnen waren gekomen,
zeiden zij:'Romeinen, koning Porsenna heeft ons gezonden.
5. De gijzelaar Cloelia is uit het kamp weggevlucht. De koning beveelt dat jullie haar meteen aan
hem teruggeven.' De Romeinen zonden Cloelia tegen hun zin naar het kamp van de vijanden
terug. Korte tijd later riep Porsenna haar bij zich en zei: 'Cloelia, jij hebt me als gijzelaar bedrogen;
maar, omdat je een moedig en dapper meisje bent, sta ik jou toe enkele gijzelaars uit te kiezen en
met hen naar Rome terug te keren. Wie wil je uitkiezen?' Het gerucht gaat dat Cloelia toen heeft
gezegd dat zij met de kinderen naar Rome wilde terugkeren, omdat deze het meest kwetsbaar
zijn.