Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Tekst 23 regel 1-6 (versie 2)

1/2 Amulius zat in zijn donkere paleis, hij was nu koning, maar hij was niet blij met zijn macht, angstige zorgen kwelde hem aan een stuk door
3 omdat hij zijn broer uit het koninkrijk had verdreven en de zoon van zijn broer had gedood.
4 plotseling zijn 2 slaven geschrokken het paleis binnen gekomen en zij hebben amulius bericht:
5 o koning, wij hebben een wonder gezien.
6 rhea silvia, de estaalse maagd, heeft een tweeling gebaard