Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 28, tekst A

Op een dag, toen Claudius naar Ostia was vertrokken, stelde Messalina het huwelijk niet langer uit en huwde te Rome Silius. Toen openbaarde Narcissus, die gehoord had dat dit te Rome plaatsvond, alle avontuurtjes van Messalina aan Claudius en waarschuwde dat hij meteen naar Rome moest terugkeren: 'Het volk en de senaat en de soldaten hebben het huwelijk met Silius gezien, als je niet snel zult handelen, zal Silius als haar echtgenoot de stad in handen hebben.' Nadat hij deze woorden had gehoord was Claudius zo bang, dat hij steeds maar weer vroeg of hijzelf of Silius in het bezit van de macht was. Vervolgens droeg hij het bevel over de soldaten op die ene dag aan Narcissus over. Terwijl de gasten te Rome de bruiloft vierden, werd er plotseling bericht dat alles aan Claudius bekend was en dat hijzelf kwam om zich te wreken. Terwijl de gasten alle kanten uit vluchtten, waren de soldaten al aanwezig. Messalina besloot evenwel haar man tegemoet te gaan om hem voor zich te winnen. Reeds was ze in het zicht en riep 'Claudius, luister naar me, de moeder van Octavia en Brittannicus!', toen Narcissus de aandacht van Claudius afleidde en beval dat zij werd verwijderd.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48