Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Disco > Boek 1

Hoofdstuk 18, tekst A

Brutus was, nadat hij had gehoord dat zijn zonen onder de verraders waren, erg bedroefd. Waarom hadden ze dat gedaan? Uit begeerte naar geld of naar macht? Zijn echtgenote smeekte hem: Brutus, jij bent consul, red mijn zonen uit het gevaar van de dood! Brutus echter zei dat hij het heil van Rome verkoos boven zijn eigen heil en (dat hij) daarom zijn zonen niet wilde beschermen.
De tijd was al aangebroken (aanwezig) om de straf te voltrekken. De adelijke jonge mannen stonden vastgebonden aan de paal. De mensen richtten hun ogen op de zonen van de consul: Zij konden niet geloven dat dezen het vaderland dat hun vader had bevrijd, hadden willen verraden aan Tarquinius.
De consuls gingen naar voren naar hun zetel en Brutus zei: Ga, lictoren, en voltrek de straf. De lictoren hebben de jonge mannen uitgekleed en hun naakte lichamen met takken afgeranseld en onthoofd.
Consul Brutus zag zijn zonen sterven, maar wendde zijn ogen niet af. Onbewogen zat hij op zijn zetel en verborg zijn verdriet.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48