Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Chaire > Tekstboek 1

les 28

Men zegt dat Augè, de vroegere priesteres van Athena, na een lange vaart over zee en een lange reis over land in Teuthrania kwam.
3 Daar nam Teuthras, de vorst van het land, haar als zijn dochter aan. / Daar adopteerde …
Over het lot van haar zoon wordt het volgende verteld:
Eerst gaf een hinde hem te drinken, daarna voedden geitenhoeders hem op en noemden hem Telephos.
6 En hij / Deze doodde later de zonen van Aleos, omdat hij door hen werd lastiggevallen.
Daarna ging hij naar Teuthrania, omdat hij de waarheid over zijn afkomst wilde vernemen en een orakel had ontvangen.
9 Daar gooide hij de vijanden het land uit en kreeg/oogste/verwierf een zo schitterende roem, [zo]dat Teuthras hem een plezier wilde doen en van plan was hem Augè ten huwelijk te schenken.