Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Catullus

Carmen 87

Geen enkele vrouw kan naar waarheid zeggen dat ze zo bemind is,
als mijn Lesbia bemind is door mij.
Geen enkele zo grote trouw was er ooit in enig verbond,
als er van mijn kant bevonden is in de liefde voor jou.