Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Catullus

Carmen 72

Vroeger zei je dat je alleen Catullus wilde en mij liever omhelsde dan Jupiter, Lesbia. Toen had ik je lief: niet als de gewone man zijn vriendin, maar als een vader zijn eigen en aangetrouwd kind. Nu ken ik je. En al verlang ik je des te vuriger, ik waardeer en respecteer je veel minder. "Waarom?" vraag je. Omdat ontrouw een minnaar dwingt tot meer begeerte en minder genegenheid