Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Catullus

Carmen 5

Laten we van het leven genieten, mijn Lesbia, en de liefde bedrijven,
en laten we het gemopper van de te strenge oude mannen allemaal één cent waard achten!
de zon kan ondergaan en terugkeren;
maar door ons moet er een eeuwige nacht geslapen worden als het korte licht is gedoofd.
Geef mij duizend kussen, vervolgens honderd.
Vervolgens opnieuw duizend en daarna een tweede honderd.
Vervolgens als maar weer duizend, vervolgens honderd.
Vervolgens wanneer wij velen duizenden hebben gegeven,
zullen we ze uitwissen, opdat wij het aantal niet weten,
en opdat een boosaardig iemand er geen boos oog op kan werpen, wanneer hij weet dat het zoveel kussen zijn.