Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Catullus

Carmen 37

Geile kroeg en jullie kroeglopers,
aan de 9e zuil, te rekenen vanaf de tempel van Castor en Pollux,
menen jullie dat alleen jullie penissen hebben,
dat alleen jullie mogen, wat er ook aan meisjes te krijgen is,
pakken en als enige de rest beschouwen als bokken?
Of, omdat jullie als dwazen daar op een rijtje zitten met
honderd (of tweehonderd?) denken jullie dat ik niet zal durven
in een keer die tweehonderd toogzitters aan te pakken?
Integendeel denk dat maar wel: want ik zal voor jullie de hele
voorkant van de kroeg bekladden met obscene krabbels.
Want mijn meisje, die vluchtte uit mijn omhelzing,
zo zeer bemind als geen n bemind zal worden,
voor wie door mij grote oorlogen bevochten zijn,
zit daar. Jullie aanzienlijken en welgestelden
beminnen haar, en zelfs, wat onwaardig is,
alle nietige mannetjes en echtbrekers uit achterbuurten;
en jij boven allen als enige van de langharigen,
zoon van 't midden van Spanje vol konijnen,
Egnatius, die door een dichte baard sociale status krijgt
en door een gebit afgewreven met Spaanse urine.