Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Caesar > Lesboek 1

Tekst H25: Marius geeft niet op

Welke jongen of meisje kent Marius niet, nadat Sulla was teruggekomen naar Rome met zijn eigen legermacht, dat hij uit zijn vaderland ontvlucht was?
Maar in Miniturae kon Marius ook niet blijven, dus verliet hij deze plaats van ballingschap om deze reden. Naar welke regio moest hij nu gaan? In welke stad kon hij zich verbergen?
Tenslotte komt hij aan in Afrika, waar hij een lange tijd in oude Carthaagse ruïnes zat. Nauwelijks kon hij geloven dat Sulla hem had verdreven. Het verdriet was groot door dit onrecht. Maar hij zei tegen zijn vrienden: “Als ik eigen legioenen zal verzamelen, zal ik mijn macht herstellen en opnieuw zal ik consul zijn!”
Een korte tijd later viel hij met groot geweld zijn vaderland binnen en vergoot van vele soldaten bloed. Daarna, toen hij wandelde op de weg met zijn vrienden, groetten alle mensen hen.
Velen van hen spaarde hij.
Maar als Marius zelf niet teruggrot, was dit het teken voor zijn vrienden. Snel doodden zij de ongelukkige mensen, voordat Marius weg ging!