Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 6

Tekst 18: Het familiaal leven

De Galliers verklaren openlijk dat ze afstammen van de oervader Dis en ze zeggen dat dat overgeleverd wordt door de druiden. Daarom begrenzen ze elke tijdsruimte niet met het aantal dagen maar het aantal nachten, zo observeren ze de verjaardagen en het begin van jaren en maanden, dat de dag de nacht opvolgt. In de andere maatschappelijke instellingen verschillen ze in het algemeen van de andere hierin, nl. dat ze het dulden dat hun kinderen in het openbaar naar hun toe komen, tenzij wanneer ze volwassen zijn, zodat zij de dienstplicht kunnen vervullen, dat ze het als een schande beschouwen dat de zoon op jeugdige leeftijd in het openbaar onder de ogen van de vader zich vertoont.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18