Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 5

Hoofdstuk 26:

Onverhoedse overval
Ongeveer vijftien dagen nadat we in het winterkwartier aankwamen, ontstond er plots een opstandige beweging onder leiding van Ambiorix en Catuvolcus. Hoewel ze aan de grenzen van hun rijk Sabinus en Cotta hadden verwelkomd en voorraden naar het winterkwartier hadden gebracht, riepen ze de hunnen te wapen. Dit op aansporen van berichten van de Trevier Indutiomarus. En nadat ze de houthalers plots hadden overvallen, kwamen ze met een groot leger om het kamp aan te vallen. Nadat onze soldaten snel hun wapens hadden gegrepen en ze de verdedigingswal hadden beklommen en er langs één kant Spaanse ruiters waren uitgezonden overwonnen ze in een ruitergevecht. De vijanden trokken zich dan wanhopig terug.

Sluwe vriendenraad
Toen riepen ze, volgens hun gewoonte dat één van de onzen zich moest aanmelden voor een gesprek: “Wij hebben dingen van gemeenschappelijk belang die wij willen vertellen, en wij hopen onze twistpunten bij te leggen.