Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 4

Tekst 34

En nadat onze soldaten door deze situatie hevig in verwarring gebracht waren, bracht Caesar hulp op het meest geschikte moment: want door zijn aankomst bleven de vijanden staan en onze soldaten trokken zich terug uit vrees. En nadat dit gedaan was, hield hij zijn soldaten aan hun plaats bijeen om de vijand aan te vallen en een gevecht te leveren en nadat ze tussen geplaatst waren, meende hij dat het moment ongunstig was en leidde zijn legioenen terug naar het kamp. Terwijl dit aangebracht werd nadat onze soldaten alles bezet hadden, gingen de vijanden weg die op het achtergelaten gebied waren. Er volgden meerdere dagen onweer die onze soldaten in het kamp bijeenhielden en de vijanden verhinderden te vechten. Intussen zonden de barbaren boodschappers overal weg en verkondigden aan de vijanden de kleine hoeveelheid van onze soldaten en vertoonden hoe groot de mogelijkheid gegeven werd om hen de buit te maken en voor altijd te bevrijden als de Romeinen van hun kamp zouden verdrijven. Wegens de situatie kwamen ze sneller naar het kamp nadat er een groot hoeveelheid infanteristen en ruiters verzameld waren.