Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 4

Tekst 21: Caesar verzamelt informatie.

Om deze dingen te leren kennen, zond hij Gaius Volusenus vooruit met een oorlogsschip, omdat hij meende dat hij geschikt was, voordat hij zich aan een gevaarlijke onderneming waagde, Aan hem droeg hij op, (op)dat hij, nadat alle zaken verkend waren, zo snel mogelijk naar hem terugkeerde. Zelf vertrok hij met alle troepen naar (het gebied van) de Morini, omdat daarvandaan de oversteek naar Britannia het kortst was. Hij beval hierheen van alle kanten uit de naburige gebieden schepen en, samen te komen die vloot, die hij in de vorige zomer voor de oorlog tegen de Veneti had gemaakt/had laten bouwen. Intussen nadat zijn plan vernomen was en door kooplieden naar de Britanni was overgebracht, kwamen van verscheidenen stammen van dat eiland gezanten naar hem, die moesten beloven gijzelaars te geven en aan het gezag van het Romeinse volk te gehoorzamen. Nadat zij gehoord waren (en) nadat hij royale beloften had gedaan en (hen) had aangespoord, opdat ze in die zienswijze volhardden, stuurde hij hen naar huis terug en samen met hen stuurde hij Commius, die hijzelf nadat de Artrebaten waren overwonnen daar als koning had aangesteld, wiens moed en inzicht hij waardeerde en van wie hij meende dat hij aan hem zeer trouw was, en wiens gezag in deze streek veel waard werd geacht, Aan hem droeg hij op, dat hij ging naar de stammen, en dat hij aanspoorde, (naar) welke hij kon (gaan) dat zij zich onder bescherming van het Romeinse volk stelden, en dat hij meldde hij snel daarheen zou komen. Volusenus keerde, nadat alle gebieden in ogenschouw genomen waren, zoveel (van) gelegenheid als gegeven kon worden voor (zo) iemand, die niet van boord durfde te gaan en zich onder de barbaren te wagen, op de vijfde dag naar Caesar terug, en meldde, welke dingen hij daar gezien had,

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.871

Nieuw afgelopen maand: 17

Gewijzigd afgelopen maand: 48