Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 6: De Belgen bestormen Bibrax

Vanaf dit legerkamp was een stad van de Remi, met de naam Bibrax, 8 000 voet verwijderd. De Belgen begonnen deze met een grote stormloop aan te vallen, bij hun aankomst. Men heeft het die dag moeilijk kunnen uithouden. De Belgen hebben dezelfde bestormingswijze als de Germanen: Nadat een menigte mensen de wal omsingelden, begonnen zij van alle kanten stenen te gooien en wanneer de muur bevrijd was van zijn verdedigers, maakten ze een schildendak en ondergroeven ze de muur. Dat gebeurde toen heel gemakkelijk; aangezien zo’n grote menigte stenen en aanvalswapens wierpen, kon niemand standhouden. Toen de nacht een einde had gemaakt aan het bestormen, zond Iccius Remus, die de top van het gezag had, die in aanzien bij de zijnen stond en die toen aan het hoofd van de stad stond en één van hen was, die als vredesgezanten naar hem gekomen waren, gezanten naar hem met de boodschap dat als er geen hulp naar hem gestuurd zou worden, ze niet langer konden standhouden.