Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 1: Massaal verbond

Toen Caesar in Gallia Citeria was, zoals we reeds eerder aangetoond hebben, bereikte talrijke geruchten hem en werd hij door de brieven van Labienus op de hoogte gesteld dat alle Belgen, van wie we gezegd hebben dat ze het derde deel van GalliŽ waren, samenzwoeren tegen het Romeinse volk en onder elkaar gijzelaars uitwisselden. Deze waren de oorzaken van de samenzwering: Omdat ze vreesden dat onze troepen tot bij hen gebracht zouden worden, nadat GalliŽ tot vrede gebracht was; vervolgens zij die door sommige GalliŽrs opgehitst werden, deels door hen die niet gewild hadden dat de Germanen lange tijd in GalliŽ zouden verblijven en zo ook niet verdroegen dat het Romeinse leger in GalliŽ zou overwinteren en zich zou vastnestelen, deels door hen die verlangden naar nieuwe heerschappijen door de beweeglijkheid en lichtzinnigheid van hun geest en sommigen Ė in GalliŽ de machtigeren en hen die de mogelijkheden hadden mensen te huren en door wie de koningstronen over Ďt algemeen bezet werden -, die deze zaak minder gemakkelijk konden verderzetten onder onze heerschappij.