Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 12: Noviodunum geeft zich over

's anderendaags, alvorens de vijanden zich van de schrik en van de vlucht zouden kunnen herpakken, leidde Caesar een leger binnen het grondgebied van de Suessionen, die het dichtst bij de Remi waren, en met een stevige mars bereikte hij de stad Noviodunum. Dadelijk bij hun aankomst probeerde hij ze te bestormen, maar hij kon ze niet innemen door de diepte van de gracht en de hoogte van de wallen, hoewel weinigen verdedigden. Nadat het kamp beschermd was, begon hij loophallen en al wat tot nut was bij de bestorming klaar te maken. Intussen kwam de volgende nacht de menigte Suessionen van de vlucht bijeen. Nadat ze snel loophallen geplaatst hadden, nadat een belegeringswal was opgeworpen en belegeringstorens waren opgericht, zonden ze legaten naar Caesar om de overgave te melden, omdat ze geschokt waren door de grootte van de werken, die de Galliėrs nog nooit gezien of waarvan ze nog nooit gehoord hadden en door de snelheid van de Romeinen. Ze verkregen dat ze gespaard werden, op aanvraag van de Remi.