Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 2

Tekst 10A:

Op de hoogte gesteld door Q. Titurius, leidde caesar de hele ruiterij en de lichtbewapende NumidiŽrs, slingeraars en boogschutters over de brug en trok naar hen op. Op deze plaats werd fel gestreden. Nadat de onzen de vijand gehinderd in de rivier hadden aangevallen, doodden ze een groot aantal van hen, nadat ze omsingeld werden door ruiters. Ze verdreven door een menigte werpspiezen de overigen, die zeer stoutmoedig probeerden over te steken over hun lijken heen.