Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Bello Gallico > Boek 1

Tekst 1: Gallië en zijn bewoners

Geheel Gallië is verdeeld in drie delen, waarvan één deel de Belgen bewonen, en een ander de Aquitani.
Het derde deel bewonen zij, die in hun eigen taal Kelten, en onze taal Galliërs worden genoemd.
Zij allen verschillen onderling, in taal, gebruiken en wetten.
De rivier de Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitani. De Marne en de Seine scheiden hen van de Belgen.

Van al deze stammen zijn de Belgen de dappersten, omdat zij het verst verwijderd zijn van de materiële en geestelijke beschaving van de Provincia, en omdat helemaal niet dikwijls kooplieden naar hen gaan, die dingen invoeren, die leiden tot het week maken van de geesten.
Een derde reden is omdat zij het dichtst wonen bij de Germanen, die aan de overkant van de Rijn wonen, en met wie zij voortdurend oorlog voeren.
Daarom overtreffen ook de Helvetiërs de overige Galliërs in moed, omdat zij in bijna dagelijkse gevechten met de Germanen strijden, wanneer ze hen van hun eigen gebied weghouden of zelf in het Germaans gebied oorlog voeren.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27