Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 2e Jaar

Unit 9, tekst 1: Met zijn allen erheen

Van overal kwamen zoveel mensen samen naar het grote spektakel, dat de meeste vreemdelingen op de stadspleinen en op open plekken of midden in de straten bleven, nadat ze hun tenten hadden geplaatst en dikwijls werden zeer veel mensen verpletterd en gestikt door de menigte. Op deze dagen plaatste Augustus bewakers op verscheidene plaatsen om te voorkomen dat de stad niet blootgesteld werd aan straatrovers door het gering aantal die achterbleven. Vandaag bevat het circus geheel Rome en het getier van de menigte doorboort je oor, waaruit je de overwinning van de groene tunica kan afleiden. Want, als het groene team zou winnen, zie je de hele stad treurig en verbaasd, zoals de consuls overwonnen waren in het stof van Cannae.