Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 2e Jaar

Unit 3, tekst 3: Een volksvriend

Hij gaf burgerrecht aan alle Italiaanse burgers , door een wetsvoorstel . Hij breidde het bijna tot aan de Alpen uit . Hij verdeelde de gronden . Hij verbood dat enig burger dan vijfhonderd bunders te hebben , wat eenmaal door de Licinische wet bepaald was . Hij stelde nieuwe tolgelden vast . Hij vulde de provincies met nieuwe kolonies . Hij besliste graan aan het volk te geven .