Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 1e Jaar

Unit 4, tekst 1: De eerste koning

De eerste stichter zowel van de stad Rome als van het rijk was Romulus, de zoon van Mars en Rhea Sylvia. Door een voorteken stichtte niet Remus maar Romulus de stad.