Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Latijn > 1e Jaar

Unit 1, tekst 1: Over keizer Augustus

Augustus breidt het grondgebied van het Romeinse rijk uit; onderwerpt Spanje en Gallië. De Romeinse vloot vaart van de monding van de Rijn tot aan het grondgebied van de Kimbren. De Kimbren streven vriendschap met het Romeinse volk na. 2 legers overwinnen vele volken in Ethiopië en in Arabië en nemen veel steden in. De Parthen streven eveneens vriendschap met het Romeinse volk na en geven de Romeinse veldtekens terug. Augustus leidt zijn leger over de Donau en dwingt de Daciërs het Romeinse rijk te verdragen. Vele volken vragen vriendschap met het Romeinse volk. Augustus sluit de tempel van Janus. Het rijk van Augustus betekent het begin van ''Augustus zijn vrede''.