Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Aurora Grieks > 3e Jaar

Unit 5, Tekst 4 De Perzische oorlogen

Na de dood van Dareios werd Xerxes koning van de Perzen. Hij wilde voor zijn vader de nederlaag wreken en alle Griekse steden onderwerpen. Daarom leidde hij een onmetelijk leger, (samengesteld) uit alle volkeren van AziŽ te land en ter zee naar Griekenland versperren. En eerst leek het lot Xerxes gunstig gezind want met veel moeite overwon hij de weinigen die met Leonidas de toegang tot Griekenland versperren. Maar toen leidde Xerxes het leger naar Athene met de bedoeling de stad te vernietigen. Maar de Atheners, onder het bevel van Themistokles, vluchtten uit de stad, enerzijds vluchtten de ouderen met de kinderen en de vrouwen naar de eilanden en anderzijds vluchtten de mannen op de triremen naar de bondgenoten. Van die bondgenoten waren de enen dapper en verlangden te vechten en vreesden de anderen de massa Perzische schepen en wilden vluchten naar het vaderland. Maar Themistokles dwingt hen te vechten en in een vreselijk gevecht bij Salamis vernietigt hij het ene deel van de Perzische vloot en drijft het andere deel op de vlucht. Wanneer Xerxes de smadelijke nederlaag van zijn leger ziet, vlucht hij met enkele getrouwen naar AziŽ en laat Mardonios met het leger in Europa achter. Het Perzische leger wordt een jaar later door Pausanias, de bevelhebber van de LakedaimoniŽrs, vernietigd. Dezelfde dag nog vernietigen de Griekse bondgenoten de schepen van Xerxes in MukalŤ.