Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Atrium

Tekst 7.4: Alexander en de Gordiaanse knoop

Zodra hij kon, bracht Alexander zijn leger de Hellespont over en viel hij met 10000 ruiters en 30000 infanteristen het koninkrijk van Darius binnen.
Nadat hij bij de rivier de Granicum de eerste overwinning op Darius behaalde, heeft hij de hele kust van Klein-Aziė aan westelijke zijde onderworpen.
Vervolgens drong hij Phrygiė binnen en bereikte hij Gordium, welke de hoofdstad van Phrygiė is.

Deze stad, gesticht door een zekere Gordius, werd beschouwd als het middelpunt van de wereld. Bovendien werd er daar in een tempel van Juppiter een zeer oude renwagen bewaard, waarvan het juk met een onontwarbare knoop aan de disselboom bevestigd was. Vroeger echter, was deze orakelspreuk uitgesproken: "Wie deze knoop losmaakt, zal meester worden van de hele wereld."

En toen Alexander dit hoorde, ging hij naar de renwagen, omdat hij ten zeerste verlangde de knoop los te maken. Vele Macedoniėrs en Phrygiėrs begeleidden hem. Maar tevergeefs probeerde hij gedurende een lange tijdspanne de knoop los te maken. De Macedoniėrs verloren de moed al toen Alexander plotseling zei: "Over de manier van losmaken is door het orakel niets gezegd." En met één slag van z'n zwaard hakte hij de knoop door.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.514

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 34