Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Vivat Roma > Boek 2

Hoofdstuk 17, tekst B

Zodra Proca zijn leven had beŽindigd heeft Numitor hem opgevolgd. Maar Amulius, die de rijkdommen bezat, had in feite meer macht. Maar hij wilde meer: hij wilde in plaats van zijn broer regeren en hij wilde koning zijn. Dus heeft hij Numitor uit het koninkrijk verdreven en zijn zoon gedood. Zelfs dat was niet voldoende. hij heeft Rhea Silvia, de dochter van Numitor, gedwongen Vestaalse maagd te zijn. Maar toch was Amulius niet gelukkig. Want in nachtelijke dromen, waarin het beeld van Numitor verscheen, maakten hem bang. Overdag beschermden veel soldaten hem, omdat hij bang was voor een aanslag. Hoewel hij alles bezat wat hij had gewild leidde hij een ongelukkig leven.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.633

Nieuw afgelopen maand: 18

Gewijzigd afgelopen maand: 23