Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 4: A

1. ik ken de vrouw van Marcus niet.
2. De artsen kennen de oorzaak van de ziekte niet.
3. Waar is het huis van de herder?
4. Jullie zijn Grieken; toch kennen jullie het eiland Kreta niet.
5. Hij is de zoon van de dokter.
6. Waar is de vader van het meisje?
7. De meisjes zijn dochters van de dokter.
8. Waar is vader, meisjes?
9. Het is niet toegestaan het huis van de consul binnen te gaan.
10. Moeder houdt van de schaduw van de bomen. Ze houdt niet van de warmte van de zon.
11. De vrienden van vader helpen mij altijd.
12. De bewoners van de eilanden proberen de zeerovers op de vlucht te jagen.
13. Waar woont de zus van moeder?
14. Wij helpen de vrouw van de leraar. Of: wij leraren helpen de vrouw.
15. Ik ken goed de reden tot blijdschap van de meisjes.
16. De jongens vinden het huis van de dokter niet.
17. Vandaag versieren de slaven het landhuis van hun meester.
18. Waarom staan jullie en antwoorden jullie niets? Waarom haasten jullie je niet naar Rome?
19. De jongens kennen het aantal van de rivieren niet.
20. Waarom verbergen de inwoners van het eiland zich plotseling, waarom komen zij niet?
21. De zeelui vinden de buit van de zeerovers niet.
22. Het is al avond. Daarom gaan we naar huis.
23. Wat/waarom treur je, Marcus?