Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 19: xxx

1. 6000 Romeinse burgers zijn door barbaren gedood.
2. In de zee leven veel dieren.
3. Omdat wij maar 1000 man hebben, hoe zullen wij een menigte van 5000 man overwinnen?
4. Omdat de troepen van de vijanden overal door het land zwerven, bebouwen de boeren hun akkers niet meer.
5. De Grieken vereerden goden en godinnen van bossen, akkers, bergen, bronnen, rivieren, zeeňn.
6. Ofschoon de Carthagers een groot aantal grote schepen hadden, is de overwinning toch door de Romeinen behaald.
7. Kennen jullie de namen van de 7 heuvels van het oude rome?
8. Van vele stammen is het leven nog ellendig. Vele leven in grote armoede.
9. Ik ben niet onbekend met de ernstige zorgen van de arme burgers. Maar hoe zal ik de sneue mensen kunnen helpen?
10. Van alle vakken/kunsten is het begin moeilijk. Maar door volhardende ijver zullen wij alle moeilijkheden overwinnen.
11. In de maand november zullen nieuwe consuls worden gekozen.
12. Door tegenwind zal de snelheid van de schepen gering zijn.
13. Alle zeeŽn zijn ons bekend.
14. Wij zullen jullie hulp brengen met 4000 soldaten.
15. Wij zullen met list, niet met geweld overwinnen.
16. De mannen zullen met alle krachten voor de vrijheid strijden.
17. De kracht van de redevoeringen van Cicero, de beroemde Romeinse redenaar, was groot.
18. De hele natuur wordt bestuurd door de macht van de goden.
19. De krachten van de Carthagers waren enorm.
20. Wanneer de wind gunstig zal zijn, zal een grote macht van schepen uitvaren uit Carthago.
21. Als jullie de poorten niet open zullen doen, zullen wij geweld aanwenden.
22. Wij hebben niet voldoende krachten voor de strijd.
23. Vermetelheid van de aanvoerders kan een oorzaak van grote nederlagen zijn.