Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tablinum > Nieuwe Druk

Tekst 1.5: De stichting van Rome

1.5.1 Vertaling
Dus gingen Romulus en Remus met vele vrienden en makkers naar Faustulus en zeiden hem: "Vandaag, o Faustulus, willen wij een nieuwe stad stichten. Maar over de naam van onze nieuwe stad komen we op geen enkele manier overeen. Aan Remus bevalt de naam Rema het meest, aan Romulus de naam Romula of Roma. Wees jij onze scheidsrechter: wij zullen je oordeel gehoorzamen. Want wij vertrouwen op jouw wijsheid." Waarop Faustulus zei: "Ik betreur," zegt hij, "dat jullie onder elkaar niet overeenkomen, maar ik ben blij dat jullie op mijn oordeel willen vertrouwen en dat jullie mijn mening willen gehoorzamen. Maar wie ben ik? Faustulus, een arme herder. Ik ben niet de godin Fortuna of de almachtige Juppiter. Het is beter jullie zaak aan de goden voor te stellen. Dus je ondervraagt de goden door middel van vogelwichelarij en aan hun mening en aan hun oordeel gehoorzaam je. Jij Remus, ga naar de Aventinus en baken daar een gewijde ruimte af en vanuit die gewijde ruimte observeer je de vogels. Maar jij, Romulus, ga naar de Palatinus en baken daar een gewijde ruimte af en vanuit die gewijde ruimte observeer je de vogels. Want de goden zijn gewoon hun mening bekend te maken via vogelwichelarij."
En zo waren de broers, zoals Faustulus hen bevolen had, met hun vrienden naar dezelfde plaats waar de rivier Tiber hen al baby's op het droge had achtergelaten vertrokken en bij de nabij gelegen heuvels beklom de een de Palatinus en de ander de Aventinus. Het voorteken kwam eerst bij Remus: hij zag 6 gieren. Hij meldde dit dadelijk aan z'n broer, terwijl die op de andere heuvel de vogels observeerde, toen zich plots aan hem het dubbel aantal gieren vertoonden. Dan werd elk van beiden begroet door hun vrienden als stichter van de stad, de ene omdat hij het eerst gieren had gezien, de andere omdat hij er meer had gezien. Romulus werd uiteindelijk door Faustulus tot winnaar uitgeroepen. Wat met moeite door Remus aanvaard werd. En zo begon Romulus met z'n vrienden een stad te bouwen, die dadelijk omgeven van muren was. Maar Remus sprong, om te spotten met het werk van z'n broer, over de nieuwe, toen immers nog lage muur. Daarop doorstak Romulus woedend z'n broer met z'n zwaard terwijl hij riep: "Zo zal in het vervolg al wie probeert mijn muur over te gaan omkomen."

1.5.2 Vragen
1. Dat de Romeinen de oorsprong van hun stad vergoddelijken: de stichting van Rome is blijkbaar de wil van de goden. Zij zullen de stad beschermen, en niet dulden dat iemand ongestraft de stad aanvalt. Die opvattingen vertolken zij via hun verhalen.
2. In bijbelse verhalen:
- Zo wordt ook Mozes in een mandje in de Nijl neergezet (maar gered door de dochter van de farao)
- Ook Jezus wordt na z'n geboorte door Herodus gezocht om het kind te laten doden.
3. a) In het verhaal: dat de kinderen als bij toeval niet omkomen.
b) Historisch was een lupa ook de naam (soortnaam of eigennaam) voor een prostituée. In het oude Rome wemelde het namelijk van schurken en allerhande gespuis.
4. a) Livius zegt dat de stad gesticht werd waar de kinderen te vondelingen werden gelegd en gered zijn.
b) De Tibermonding was economisch interessant

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18