Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

Tekst 36: bellum Gallicum

In het leger van Caesar strijden de twee dapperste soldaten, Vorenus en Pullo, voortdurend onderling om de hoogste plaats. Elk van beiden probeerde aan een hogere stap van eer van zijn rivaal te komen. Echter overtrof Pullo niet Vorenus, en Vorenus overtrof Pullo ook niet. De mannen waren gelijk. Eens brachten de troepen van de Galliers het legerkamp van de Romeinen in het nauw. Pullo, die het lawaai van de hoorn hoorde, ging het snelste met Vorenus naar de ommuring. Zodra hij de opschudding dichtbij het legerkamp zag, schreeuwde hij: ' Waarom aarzel je, Vorenus? Je wordt toch zeker niet tegengehouden door vrees? Toon je dapperheid! De dag van vandaag bepaalt onze wedstrijd!' Meteen ging Pullo zelf voort uit het legerkmp,. Hij haaste zich in het deel van het gevecht, waar de slaglinie van de vijanden de Romeinen het meeste in het nauw brachten. Ook Vorenus verliet het legerkamp. Pullo wierp al zijn speer, waardoor een uit de menigte vijanden werd doorboord. Meteen deden de overige Galliers samen een aanval op Pullo. Zijn schild werd doorboord en de werpspies bleef in de
draagriem steken. Zo werd Pullo verhinderd, terwijl hij met zijn rechterhand zijn zwaard uit zijn schede probeerde te trekken. Spoedig was hij omsingeld door vijanden.

Vorenus bood hem hulp. Hij viel de vijanden van achteren aan. Toen wende de gehele menigte Galliers zich van Pullo naar Vorenus. Vorenus vocht man tegen man met zwaarden. Hij doodde er een, de anderen werden een beetje teruggedrongen, maar terwijl hij achter hen aan zat, viel hij in een greppel. Nu werd Vorenus omsingeld. Op zijn beurt hielp Pullo hem. Tenslotte trokken de mannen zich met de hoogste lof ongedeerd terug in het legerkamp omdat zij de meeste Galliers hadden gedood. Zo werden Vorenus en Pullos gelijkwaardig geprezen, omdat elk van beiden zeer dapper had gevochten en bovendien had elk van beiden zijn tegenstander uit een groot gevaar gered. Welke van beiden is beter? Die zaak kan nog niet worden beslist!