Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

SPQR

Tekst 13: Theatrum

Aan de overzijde van de rivier de Rijn woonden de Friezen. Eens hadden de legeraanvoerders van de Friezen, met de naam Verritus en Malorix een reis gemaakt naar Rome met een verzoekschrift. Nadat ze een verzoek hebben gekregen van de keizer, bleven ze enige tijd in de stad. Ze woonden bij Roscius, een burger van de stad Rome. Roscius toonde de stad aan de Friezen. Toen leidde hij hen naar het huis van een vriend. De vriend van Roscius vulde bekers met wijn voor de gasten. Hij plaatste de bekers voor de gasten en hij begon het gesprek.

Vriend: 'Rome bevalt jullie toch zeker wel?'
Malorix: 'Voordat ik naar Rome kwam, had ik nooit zoveel gebouwen gezien!'
Verritus: 'Overal zag ik marmer! In het land van de Friezen, waar ik tot nu toe heb geleefd, hebben we geen marmer: we bouwen alleen maar met hout.'
Vriend: 'Vertel mij Roscius, wat heb jij aan de Friezen getoond?'
Roscius: 'Eerst heb ik het forum en de burcht en de rivier getoond. Daarna zijn wij het theater binnengekomen, waar een voorstelling was. Ik zei: ''De keizer biedt altijd de beste plaatsen aan de voornaamste Romeinen en vreemdelingen, bijvoorbeeld aan Vestaalse Maagden, de dapperste bondgenoten...'' Meteen rende Verritus en Malorix naar de beste plaatsen. Spoedig zaten ze tussen de voornaamsten, dichtbij het podium. Ik lachte zeer!
Verritus: 'Waarom lachte jij, Roscius? Niemand overtreft immers de Friezen met wapens of trouwheid: wij zijn de dapperste bondgenoten.'
Vriend: 'Zonder twijfel. Daar konden jullie de voorstelling natuurlijk goed zien. Wat zagen jullie?'
Malorix: 'De slaaf stond bij de meester op het podium. De slaaf was brutaal en hij lachte de meester uit. De meester tilde de stok op en begon de slaaf te slaan. Hij rende echter over het podium. De meester kon hem niet pakken, omdat hij een oude man was. Nadat hij lange tijd voor de oude man vluchtte, bleef de slaaf. Opnieuw en opnieuw lachte hij de meester uit. De Romeinen lachte.'
Verritus: 'Dit was toch niet grappig? Integendeel, het verhaal over de heerser en de slaaf beviel ons helemaal niet.'
Roscius: (fluisterend naar vriend) 'Geloof mij: het land van de Friezen lacht niet!'