Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 29, tekst B (DH): Cornelia, een voorbeeldige moeder

1a Afb. 29.4 hoort bij de eerste alinea, afb. 29.5 bij de tweede.
b (Eigen verwerking: misschien op kernwoorden zoals Egypte)

De faam van Cornelia als moeder was zeer groot. Zij vertrouwde de opvoeding van haar kinderen niet aan een (of andere) slavin toe, maar zorgde er zelf voor. Er bestaan brieven van Cornelia, waaruit blijkt dat haar kinderen niet alleen op haar schoot opgevoed zijn, maar ook dat zij ook zelf hen de verfijning van taal (verfijnde / elegante taal) geleerd heeft.
5De roem van de voortreffelijkheid van Cornelia heeft zich zelfs tot in Egypte verspreid. Want op een dag is Ptolemaeus, de koning van Egypte, naar Rome vertrokken om haar ten huwelijk te vragen en de kroon van Egypte aan te bieden. Nadat Cornelia de woorden van de koning gehoord had (nadat de woorden van de koning gehoord waren), weigerde ze, terwijl ze zei (met de woorden) dat haar kinderen voor haar meer waard waren dan macht en rijkdom.

Ook dit verhaal wordt over haar verteld: toen een (zekere) vrouw aan haar, zoals vrouwen dat nu eenmaal doen, haar sieraden, die zeer kostbaar waren, liet zien, zei Cornelia, terwijl ze de sieraden
10bewonderde, dat zij heel andere sieraden had (dat er aan haar ... waren). Vervolgens rekte ze het gesprek, totdat haar kinderen uit school thuis kwamen. Die liet ze, toen ze thuisgekomen waren, aan de vrouw zien. Terwijl de vrouw zich verbaasde, zei Cornelia: Kijk mijn sieraden. Zij was immers van mening dat het grootste sieraad van een vrouw haar wel opgevoede kinderen zijn (waren).


2a cum quaedam matrona ornamenta sua ei ostentaret BZ
quae erant pretiosa BZ
Cornelia ornamenta admirans dixit subi alia ornamenta esse HZ
bCornelia (onderwerp) dixit (gezegde).
3bablativus ev.
4In gremio educare gebeurt bij jonge kinderen; docere bij oudere.
Wat er geleerd wordt sluit bij de leeftijd aan.
5Ze deed het zelf; ze liet die taak niet aan een slavin over.
6-7(Eigen verwerking)

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 7

Gewijzigd afgelopen maand: 8