Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 28, tekst B (DH): De taak van Scipio Minor

Zodra Scipio zijn vader zag, stortte hij een vloed van tranen, die echter verhinderde hem,
hem al omhelzend en kussend, te huilen. Toen heeft Scipio zo (als volgt) gesproken:
Zeer verheven en allerbeste vader, Africanus is van mening dat jullie, die gestorven zijn,
in werkelijkheid leven, (en) dat wij die op aarde zijn, gestorven zijn. Als dat waar is, waarom
5haast ik me dan niet hierheen naar jullie te komen, wat (waarom) vertoef ik (nog) op aarde?
Zo is (zit) het niet, zei hij. De god, die deze hele plek met zijn goddelijke macht bestuurt,
heeft aan de mensen deze taak gegeven: de aarde, waarop ze leven, moet door hen verzorgd en behoed worden. Daarom moet zowel door jou als door alle plichtsgetrouwe mensen de ziel in het lichaam als in een kerker vastgehouden worden en mag (moet) er niet zonder bevel van de god uit
10het leven der mensen verhuisd worden. Door jou, Scipio, moeten de rechtvaardigheid en plichtsgetrouwheid vereerd worden. Nadat je je taak voltooid hebt (zult hebben), zal er door jou uit het leven verhuisd mogen (moeten) worden. Jouw taak is het, zoals de taak van Africanus en van mij, de staat te behoeden. Als je zo leeft (zult leven), zal er voor jou zeker een weg naar de hemel openstaan.
Hij ging weg. Scipio is (werd) losgemaakt uit de slaap (werd wakker).


3a De aarde verzorgen en bewaren (r. 7-8).
b/c (Eigen verwerking)
4a Scipio moet rechtvaardig en plichtsgetrouw leven (r. 10) en de staat behoeden (r. 12).
b De boodschap van Scipio Maior aan Scipio Minor is: zet je in voor de staat.
Paullus geeft aan hoe dat zou moeten: door de aarde te verzorgen en rechtvaardigheid en
plichtsgetrouwheid te betrachten.
5-7(Eigen verwerking)
8aChristenen geloven ook dat er een leven na de dood is en dat voor mensen die goed geleefd hebben
een plaats in de hemel is. Zij hebben ook de taak de aarde (de schepping van God) te verzorgen. Christenen keuren zelfmoord eveneens af.
b (Eigen verwerking)

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21