Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Roma > Boek 2

Hoofdstuk 24, opdracht 2

onder het kopje indicativus praesens komt:
tacent, praebent. persuadet, liberet, celas, parant.
onder het kopje coniunctivus praesens komt:
petat, gaudes, intremus, inveniam, invitetis, affirmemus, iaceas, cedas, detur, agam, pareant.
onder kopje futurum:
inveniam, permittes, flectent, agam, invenies, parent, remittemus.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.634

Nieuw afgelopen maand: 15

Gewijzigd afgelopen maand: 21