Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pegasus > Boek 1

Tekst ?.?: Amor en Psyche- Leestekst

Amor en Psyche

Psyche ongelukkig
Ze werd door allen bekeken, ze werd door allen geprezen, maar niemand, geen koning, geen prins, en niemand uit het volk naderde als huwelijkskandidaat. Ze bewonderden wel haar goddelijke uiterlijk, maar allen bewonderden haar als een standbeeld. Haar twee oudere zussen waren al gehuwd met koninklijke aanbidders, maar de maagd Psyche, dat thuis ongehuwd zat, beweende haar eenzaamheid, met een ziek lichaam, met een gekwetste geest. Ze haatte haar schoonheid. Zo raadpleegde de zeer ongelukkige vader van het zeer ongelukkige meisje een orakel, omdat hij de woede van de goden vreesde, en vroeg met smeekbeden aan de zo grote godheid een echtgenoot voor het ongelukkige meisje.

De ontdekking
Nadat het plan vaste vorm heeft aangenomen, twijfelt Psyche toch nog altijd. Ze haast zich, ze stelt uit, ze durft, ze is bang, en in hetzelfde lichaam haat ze het beest, heeft ze de echtgenoot lief. Terwijl de avond reeds de nacht aankondigt, legt ze het materiaal voor de misdaad klaar.
Daar was de nacht al en haar echtgenoot was gekomen en nadat hij door de gevechten van Venus was overwonnen, was hij in een diepe slaap gevallen.
Op dat moment haalt de dappere Psyche de lamp en het mes tevoorschijn. Maar zodra de geheimen van het bed door het licht helder waren geworden, zag zij het liefste beest van alle wilde dieren: die beroemde Cupido zelf, de mooie god, terwijl hij heerlijk lag te slapen.
Maar nadat ze in paniek is gebracht door zo’n aanblik, wil ze het zwaard verbergen, maar in haar eigen borst; maar het zwaard glipt door de angst voor zo’n grote misdaad uit haar handen. Terwijl ze de schoonheid van het goddelijke gelaat bekijkt, vat ze moed. Ze ziet de haren van het goddelijke hoofd, vol ambrozijn, de melkwitte nek en de blozende wangen. Op de schouders van de gevleugelde god glinsteren zijn vleugels.

Het verlies
Voor de poten van het bed lagen zijn boog, de pijlkoker en de pijlen, de wapens van de grote god. Terwijl Psyche die nieuwsgierig aanraakt en de wapens van haar man bewondert, haalt zij één pijl uit de pijlkoker en verwondt haar vingertop met een vrij felle prik. Zo wordt Psyche vanzelf zonder het te beseffen verliefd op Amor. Omdat ze op dat moment meer en meer van liefde voor Cupido brandt, verlangt ze voorover hangend over hem naar kussen, maar ze wil hem niet uit zijn slaap wekken. Maar door een zeer ongelukkig toeval valt een beetje kokende olie op de rechterschouder van de god. Uit zijn slaap gewekt stond de god op en vloog zwijgend weg uit de ogen en de handen van zijn doodongelukkige echtgenote.

Jupiter grijpt in
De almachtige Jupiter beveelt Mercurius alle goden samen te roepen. Nadat het hemels theater dadelijk gevuld is, kondigt Jupiter, die op zijn hoge troon zit, het volgende af: ‘Alle goden en godinnen, jullie kennen allen die jongeman. Hij heeft een meisje uitgekozen en van haar maagdelijkheid beroofd: nu mag hij voor altijd Psyche vasthouden, bezitten, omhelzen.’ En tot Venus zegt hij: ‘En jij, dochter, moet niet vrezen voor een sterfelijk huwelijk. Ik zal voor een huwelijk zorgen dat een god zeer waardig is.’ En dadelijk beveelt hij Mercurius Psyche naar de hemel te brengen. Nadat een beker met ambrozijn was aangeboden, zei hij: ‘Psyche, neem aan en wees onsterfelijk, en Cupido zal nooit meer weggaan van je omhelzing, maar dat huwelijk zal voor jullie eeuwig duren.’