Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 2: boek 1

Hoofdstuk 9, herhalingsoefeningen (versie 1)

C.
1. Acc. Ev.
2. Gen. Ev.
3. Gen. Ev.
4. Nom. Mv.
5. Acc. Ev.
6. Gen. Mv.
7. Nom. Ev / Acc. Mv
8. Dat. Ev.
9. Gen. Ev / Acc Mv.
10. Dat. Mv.
11. Acc. Ev.
12. Dat. Mv.
13. Acc. Mv.
14. Nom. Mv.

D.
1. gen, mnl, ev / gen, onz, ev
2. nom, vrl, ev / nom, onz, mv / acc, onz, mv
3. gen, vrl, ev
4. gen, mnl, mv / gen, vrl, mv / gen, onz, mv
5. acc, mnl, mv
6. acc, vrl, ev
7. nom, vrl, mv
8. dat, mnl, mv / dat, onz, mv
9. nom, onz, mv / acc, onz, mv
10. acc, mnl, ev
11. gen, vrl, ev
12. dat, mnl, ev / dat, onz, ev
13. nom, onz, ev / acc, onz, ev
14. acc, mnl, ev

E.
1. jij werpt
2. wij vallen
3. jullie stoppen
4. ik bekommer me om
5. zij sterven
6. beheersen (infinitief)
7. wij kijken
8. jij slaapt
9. wij zoeken
10. jullie verlangen om


F.
01. De oorlog is verschrikkelijk voor de mensen, omdat velen door de gehate strijd sterven.
02. De dood is een lange slaap.
03. Velen vinden de grote wapens van Achilles mooi.
04. Hektor, de sterke legeraanvoerder van de Trojanen, vlucht voor de verschrikkelijke Achilles.
05. Het verdriet van de soldaten is groot, omdat Artemis de wind doet stoppen.
06. De soldaten vinden Agammemnon verantwoordelijk voor het vele verdriet.
07. Ze zeggen: 'Wij verwonderen ons er niet over, dat we niet met een mooie wind naar Troje zullen varen.'
08. Dus Agammemnon is van plan het meisje aan de godin te geven.
09. De godin is al aanwezig, want ze wil het meisje redden.
10. De dappere Theseus zegt tegen de kinderen: 'Ik zal alleen het verschrikkelijke beest doden.'

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.847

Nieuw afgelopen maand: 10

Gewijzigd afgelopen maand: 27