Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 9 Plato Symposion 1B: Beroemde voorbeelden uit het verleden

En ieder zou liever willen dat er dergelijke kinderen voor zichzelf zijn, dan de menselijke, zowel naar Homerus kijkend, als naar Hesodius en andere goede dichters met afgunstige blik, om wat voor nakomelingen zij voor zichzelf achterlaten, die voor hen een onsterfelijke roem en herinnering bieden omdat zij zelf zo zijn: Of als je wilt, zei ze, de kinderen die Lykourgos achterliet in Sparta als redders van de Spartanen, en men mag wel zeggen van Griekenland. GeŽerd bij jullie is ook Solon, door het voortbrengen van wetten, en andere mannen op veel andere plaatsen, zowel onder Grieken als onder Barbaren omdat ze veel mooie daden gepresteerd hebben, en omdat ze allerlei vormen van deugd hebben verwekt. Ter ere van hen zijn er dan ook veel heiligdommen opgericht vanwege dergelijke kinderen, maar vanwege menselijke kinderen is dit ter ere van nog niemand gebeurd.