Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 6F: 's Lands wijs, 's lands eer

Het is mij - en daar gaat het nu om - geheel en al duidelijk dat Kambyses zwaar krankzinnig werd. Want anders zou hij niet geprobeerd hebben de spot te drijven met religieuze gebruiken en gewoonten. Als iemand namelijk aan alle mensen zou voorleggen en zou bevelen om de mooiste gewoonten uit te kiezen uit alle gewoonten, dan zouden alle individuele (volkeren) na rijp beraad die van henzelf kiezen. Zozeer menen alle individuele (volkeren) er vast van overtuigd dat hun eigen gewoonten verreweg het mooist zijn. Het is dus niet waarschijnlijk dat een ander dan een krankzinnige man dergelijke zaken belachelijk maakt. Dat alle mensen zo erover denken met betrekking tot hun gewoonten, (dat) is mogelijk uit vele andere aanwijzingen op te maken, en daardoor inderdaad ook uit de volgende. Dareios ontbood tijdens zijn eigen bewind van de Grieken diegenen die (bij hem) aanwezig waren en vroeg (hun) voor hoeveel geld zij bereid zouden zijn hun vaders bij hun overlijden op te eten; zij zeiden dat ze dat voor geen prijs zouden doen. Daarna ontbood Dareios van de IndiŽrs diegenen die Kallatiers genoemd worden, (mensen) die hun ouders opeten, en vroeg, terwijl de Grieken erbij aanwezig waren en middels een tolk te weten kwamen wat er gezegd werd, voor welk geld(bedrag) zij het zouden accepteren om hun vaders bij hun levensbeŽindiging met vuur te verbranden zij slaakten een luide kreet en vroegen hem te zwijgen. Zo staat het nu met deze gewoonten, en Pindaros lijkt mij correct gedicht te hebben, toen hij zei dat 'gewoonte koning van allen/ alles' is.