Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 De Magiër Smerdis 7C: Kambyses ondervraagt Prexaspes

Nadat Kambyses dat uit de heraut gehoord had en gemeend had dat hij de waarheid sprak en hijzelf verraden was door Prexaspes (want dat deze, terwijl hij gestuurd was om Smerdis te doden, dat niet gedaan had) zei, nadat hij Prexaspes gekeken had: “Prexaspes, heb jij op deze manier voor mij volbracht de aangelegenheid, die ik je opgedragen had?” Hij zei: “Meester, dat is niet waar, dat op enig moment Smerdis uw broer tegen u in opstand is gekomen, en ook niet dat er aan de kant van die man er voor u enig onheil zal zijn of groot of klein; want, nadat ik zelf gedaan had, wat jij mij beval, heb ik hem met de handen van mijzelf begraven. Als de doden nu herrezen zijn, verwacht dat ook Astyages de Mediër tegen u in opstand zal komen; maar als het is zoals tot nu toe, hoef jij niet bang te zijn dat er van de kant van die man iets onaangenaams zal ontstaan. Nu dus lijkt het mij dat wij de heraut, nadat wij hem achterna gegaan zijn, aan de tand voelen, terwijl we vragen, van wie gekomen hij aan ons afkondigt om aan Smerdis als koning te gehoorzamen.”