Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Alexander de Grote 15: De dood van Alexander

Toen die (hem) aanspoorden aan de goden grootse offers te brengen met alle ernst,werd hij uitgenodigd om naar een van zijn vrienden, Medios de Thessalier, te komen voor een drinkgelag; en nadat hij daar veel ongemengde wijn gretig tot zich had genomen en ter ere van de sterfdag van Herakles een grote beker had gevuld, dronk hij deze helemaal leeg. En plotseling, als door een harde klap getroffen, begon hij luid te weeklagen, nadat hij een grote schreeuw gegeven had en hij werd door zijn vrienden, terwijl hij aan de hand geleid werd, weggebracht. Nadat meteen mensen van zijn hofhouding hem hadden overgenomen, legden ze hem neer en hielden met zorg de wacht. Toen de ziekte verergerde en de dokters bijeengeroepen waren, kon niemand hem helpen, en door veel lijden en verschrikkelijke pijnen gekweld, gaf hij, omdat hij wanhoopte aan het leven, zijn ring aan Perdikkas, nadat hij die had afgedaan. Toen zijn vrienden vroegen: "Aan wie laat je het koningschap na?", zei hij: "Aan de sterkste", en hij voegde er aan toe - dit als zijn laatste woorden uitsprekend - dat allen van zijn vrienden die een hoge rang bekleedden een grote strijd zouden aangaan behorend bij de begrafenis.
Hij stierf nu op de eerder vermelde wijze, nadat hij 12 jaar en 7 maanden koning was geweest, en nadat hij de grootste daden had verricht, niet alleen van degenen die voor hem koning geweest waren, maar ook van degenen die er later zouden zijn tot het leven in onze tijd.