Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 7 Euripides Medea 3B: Medea somt haar verdiensten op

Verschrikkelijke schurk, want zo kan ik je noemen, als ergste scheldwoord met mijn tong met het oog op je lafhartigheid; ben je naar ons gekomen, ben jij gekomen als grootste vijand voor de goden, mij en het hele geslacht der mensen? Dit is bepaald geen moed en geen durf, je familie recht in de ogen te kijken na deze slecht te hebben behandeld, maar de grootse van alle ziektes onder de mensen, schaamteloosheid; maar je hebt er goed aan gedaan te komen, want door jou flink de waarheid te zeggen zal ik opgelucht raken wat mijn binnenste betreft en zal jij pijn voelen, wanneer je het hoort.

Bij het begin zal ik beginnen te spreken. Ik redde jou, zoals alle Grieken die gezamenlijk aan boord van hetzelfde schip Argo gingen, nadat je was gezonden om vuurspuwende stieren te temmen met een juk en om doodbrengend bouwland te zaaien; En doordat ik de draak die het gulden vlies bewaakte doodde door het omstrengeld te houden met veelvuldige kronkelingen zonder te slapen, hield ik de fakkel van je redding omhoog.
En zelf, nadat ik mijn vader en mijn huis verraadde, ben ik gekomen in Jolkos; bij het Peliongebergte gelegen. Samen met jou eerder enthousiast dan wijs; ik doodde Pelias, zoals het smartelijkst is om te sterven, door zijn kinderen; ik vernietigde het huis helemaal.

Jij hebt ons verraden, nadat jij dat ondervonden had door ons, slechtste van de mannen, en jij hebt een nieuw huwelijk verworven terwijl er kinderen zijn; want als je nog zonder kinderen was, dan was het jou te vergeven te begeren naar dit huwelijk.
En de trouw aan je eden is verdwenen, en ik kon ook niet begrijpen dat of jij vind dat de goden van toen niet meer heersen, of dat (jij vind dat) er nu nieuwe wetten voor de mensen gelden, aangezien jij je ervan bewust bent dat jij ten opzichte van mij niet trouw aan eden bent. Ach rechterhand, die jij dikwijls beetpakte, en deze knieŽn, hoe vergeefs zijn wij aangeraakt door een slechte man, en wij werden teleurgesteld in onze verwachtingen.