Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 6 Anakreontea 6L: Twee goden

Waarom leer je mij de wetten en voorschriften van de redenaars? Welke waarde hebben voor mij zoveel woorden die geen enkel nut hebben? Leer mij liever de zachte drank van de Bevrijder drinken, leer mij liever te spelen met de gouden Afrodite.