Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 3 Loukios of de ezel 4B: Bij de meester aan tafel

Toen hij het hoorde, stond hij op van het feestmaal en terwijl hij door de kier naar binnen keek, zag hij mij een stuk (van een) wild zwijn verzwelgen, en toen hij erg in gelach was uitgebarsten, rende hij naar binnen. En ik ergerde me erg, omdat ik in het bijzijn van mijn meester tegelijkertijd was betrapt als dief en een snoeper. Hij had veel gelach over mij/ Hij lachte erg om mij, en hij beval eerst dat ik naar binnen werd gebracht naar zijn feestmaal, daarna liet hij bij/ voor mij een tafel plaatsen en (hij beval) dat er daarop veel etenswaren waren, die een andere ezel niet kon opeten/ veel dingen van al die dingen die niet mogelijk waren voor een andere ezel om op te eten- vlees, schaaldieren, soepen, vissen - enerzijds in vissaus en olijfolie liggend, anderzijds met mosterd overgoten. En omdat ik zag dat het lot mij eindelijk vriendelijk toelachte en ik begreep dat alleen die grap mij zou redden, at ik toch, hoewel ik reeds verzadigd was, nadat ik bij de tafel was gaan staan. Het feestmaal werd in opschudding gebracht door (het) gelach. En iemand zei: 'Die ezel zal ook wijn drinken als iemand het hem geeft, nadat hij het (voor zich) gemengd heeft.': en de meester beval het en ik dronk de mij aangeboden hoeveelheid wijn/ het aan mij gebracht wordende.