Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 10 Lysias Eratosthenes 2D: Eufiletos wordt ingelicht

Daarna, heren, nadat sindsdien een lange tijd verstreken was en terwijl veel van mijn rampspoed mij ontgaan was, kwam een oud mens naar mij toe die heimelijk gestuurd was door een vrouw met wie hij (Eratosthenes) een verhouding had zoals ik later hoorde. Omdat zij boos was en meende onrecht te worden aangedaan omdat hij niet meer zo vaak langs kwam hield ze hem in de gaten. Nadat ze naar mij toegekomen was hield het mens van dichtbij het huis in de gaten en ze zei: ‘Eufiletos, meen niet dat ik naar je ben toegekomen uit enige bemoeizucht; want de man die zich schandelijk tegenover jou en je vrouw gedraagt is toevallig een vijand voor ons. Als je de dienstmeid zult grijpen die naar de markt gaat en jullie dient en zult ondervragen zul je alles te weten komen. het is’ zei zij ‘Erasthenos uit Oè die dit doet, die niet alleen jouw vrouw heeft verleid maar ook vele anderen; want dat is zijn hobby.’
Nadat zij deze dingen gezegd had vertrok zij en ik was terstond in verwarring gebracht, en alle dingen kwamen mij voor de geest, en ik was vol argwaan, omdat ik besefte dat ik opgesloten was in mijn kamer terwijl ik mij herinnerde dat in die nacht de binnen- en buitendeur kraakten wat nooit gebeurde, en het scheen dat mijn vrouw zich had opgemaakt. Al die dingen kwamen mij voor de geest en ik was vol argwaan.