Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 10 Lysias Simon 1D: De situatie loopt uit de hand

Welnu, leden van de raad, dat hij degene was die onrechtmatig handelde en ons belaagde en niet ik dat deed ten opzichte van hem, is jullie onder ede verklaard door degenen, die erbij waren. Hierna is de jongen gevlucht naar een vollerswerkplaats en zij stormden mee naar binnen en namen hem met geweld mee, terwijl hij riep en schreeuwde en getuigen riep. Maar hoewel er veel mensen samengestroomd waren en zij zich ergerden aan de gang van zaken en zeiden dat het verschrikkelijk was, wat er gebeurde, trokken zij zich niet aan van wat er gezegd werd en sloegen Molon, de voller, en enkele anderen in elkaar toen zij probeerden te helpen. Terwijl ik in mijn eentje liep, kwam ik hen tegen, toen zij al ten hoogte van het huis van Lampon waren, en, omdat ik vond dat het vreselijk en schandelijk was lijdelijk toe te zien dat de jongen zo misdadig en gewelddadig mishandeld werd, greep ik hem vast. Toen hen gevraagd werd, waarom zij zich ten opzichte van hem zo crimineel gedroegen, wilden zij niet praten, en, nadat zij de jongen losgelaten hadden, sloegen zij mijn. Toen de strijd aan de gang was, leden van de Raad, en de jongen hen
bestookte en zijn lichaam verdedigde, en zij ons bekogelden en hem in hun dronkenschap sloegen en ik mij verdedigde en degenen die erbij waren ons allemaal te hulp kwamen omdat wij naar hun mening mishandeld werden, in die verwarring werden wij allen aan ons hoofd verwond.