Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 2

Hoofdstuk 30, tekst C: Neaira

Toen Neaira in Korinthe openlijk (als prostituee) werkzaam was, waren er andere minnaars en ook Timanoridas en Eukrates (= kreeg zij als minnaar onder anderen ... ). En zij betaalden, omdat Nikarete duur was met haar tarieven, haar als prijs 30 mina voor het lichaam van Neaira en zij kochten Neaira van haar volgens de gewoonte/wet van de stad zodat zij hun slaaf was. En zij hadden en gebruikten haar zolang ze wilden. Toen zij op het punt stonden te trouwen, zeiden ze haar dat zij haar niet in Korinthe (als prostituee) wilden zien werken en ook niet in dienst van een bordeelhouder; zij voegden eraan toe, dat zij graag minder geld wilden terugkrijgen van haar dan zij hadden betaald. Zij nu zeiden haar 1000 drachmen te schenken voor haar vrijheid. Zij bevalen haar 20 mina's aan hen terug te geven. Toen zij dat voorstel gehoord had, liet zij anderen van haar vroegere minnaars komen en (haar minnaar) Frynion. Toen die was aangekomen, maakte Neaira hem het voorstel duidelijk en gaf hem het geld dat zij van de andere minnaars had gekregen/aangenomen als bijdrage voor haar vrijheid. En zij verzocht hem het resterende (bedrag) erbij te doen/aan te vullen. Toen hij dit tot zijn vreugde had gehoord en het geld had aangenomen, vulde hij de rest zelf aan. Daarna gaf hij haar 20 mina's aan Eukrates en Timanoridas voor haar vrijheid/ om haar vrij te kopen, op voorwaarde dat zij niet in Korinthe zou werken.